Հայերիս մոտ հաճախ կարելի է հանդիպել վերանվիրելու պատմական սովորությանը: Սակայն նույնքան հաճախ էլ կարելի է հանդիպել վերանվիրելու անհաջող փորձերին: Ինչպե°ս խուսափել նվերները այլ մարդկանց վերանվիրելիս առաջացող սխալմունքներից և, որպես արդյունք, ընկնող ռեյտինգից: Այսպիսով` վերանվիրելու 7 պատվիրանները.

1. Հիշեք, թե ձեզ դուր չեկած նվերը Ավել